Galeria

Jardim de bonsai Shunkaen (por Kunio Kobayashi) em Tóquio, Galeria

Aldeia de Bonsai Omiya, localizada perto de Tóquio, Galeria

Omiya - Fuyoen

 

 

Omiya - Tojuen

 

 

Omiya - Seikoen

 

 

Omiya - Shoutouen

 

 

Omiya - Kyukuen

 

 

Omiya - Manseien

Viveiro de Shohin Koju-en em Quioto, Galeria

Aldeia de Bonsai Kinashi, Galeria

Youseien

 

 

Nakanishi-chinshouen

 

 

Kitadani-shokkoen

 

 

Nakanishi-chinshouen 2

 

 

Konishi-shourakuen

 

 

Honzu-Suiseien

 

 

Ideuekik-kouen

 

 

Kandaka-shojuen

 

 

Kandaka-fujushouen

 

 

Yamashiro-hasshouen

 

 

Matsuda-seishouen

 

 

Yamashita-shouwaen

 

 

Orokyoku-shouen

Kenrokuen, Kairakuen e Ritsurin-Koen Jardins

Kenrokuen

 

 

Kairakuen

 

 

Ritsurin-Koen

Forum

Nossos 8 idiomas...